Dây 2 đầu ATA ra 8pin VGA

Giá: 30,000đ

Sản phẩm liên quan

Không có sản phẩm liên quan