BIOSTAR GTX 950 Dual Fan

ENGINE CLOCK 1026/1190MHz
MEMORY CLOCK 6610MHz
MEMORY SIZE 2GB
MEMORY TYPE DDR5
MEMORY BUS 128-bit
INTERFACE Support PCI-E 3.0 x16
MAX RESOLUTION Digital: 5120 X 3200
VGA: 2048 X 1536
OUTPUT Dual-DVI
HDMI
Display Port
ACCESSORIES 1 x Driver CD
1 x Quick Guide
Giá: 3,100,000đ
36 THÁNG

Sản phẩm liên quan

Không có sản phẩm liên quan