XFX HD 7790

KEY FEATURES

  • 896 Stream Processors
  • 1075 MHz Core Clock
  • 1GB 128-Bit DDR5
  • 6400 MHz Effective Memory Clock
  • PCI Express 3.0
Giá: 1,850,000đ
36 Tháng

Sản phẩm liên quan

Không có sản phẩm liên quan