Thermaltake Litepower 450

AC INPUT

Input Voltage: 230V
Input Current: 230Vac/4Amax
Frequency: 50Hz

DC OUTPUT +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb
Max Output Current 20A 18A 14A 13A 0.5A 2.5A
Max Output Power 130W 324W 6W 12.5W

The +3.3V & +5V & +12V1 & +12V2 combined output power shall not exceed 385W.

Giá: 450,000đ
12 Tháng

Sản phẩm liên quan

Không có sản phẩm liên quan