Intel Celeron G1610

Giá: 550,000đ
12 tháng

Sản phẩm liên quan

Không có sản phẩm liên quan